Klachtenregeling

Cliënten en andere belanghebbenden kunnen een eventuele klacht terzake van vermeende schendingen van het kwaliteitsbeleid of het stelsel van kwaliteitsbeheersing in eerste instantie bij de accountant/eigenaar neerleggen. Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is, kan de cliënt en/of belanghebbende zijn klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA. Deze commissie is bereikbaar via de website van de NBA.

to top button
WhatsApp ons