Financieel management

MEER DAN INFORMATIEVOORZIENING
BEGRIJPEN - OPTIMALISEREN - RESULTAATVERBETERING

Wij brengen de belangrijkste financiële ontwikkelingen van organisaties in kaart op een simpele, transparante en praktische manier. Schakel ons in.

Geen rapportages die in de bureaulade verdwijnen maar overzichtelijke draaitabellen en grafieken. In één oogopslag zien wat er beter kan en zo de concurrentiekracht versterken.

De basis blijft het voeren van een deugdelijke administratie, budgetteren, in kaart brengen van kengetallen, loonkosten, omzet, kosten-batenanalyse, onder de loep nemen van het prijsbeleid, rendement en vermogenspositie.

Financieel management is meer dan opzet, bestaan en werking van effectieve bedrijfsinformatievoorziening.

De link tussen resultaatverbetering en slimmer werkprocessen indelen wordt steeds belangrijker. Evenals het op een doelmatige manier terugkoppelen van behaalde resultaten aan de diverse onderdelen van de organisatie.

Slechts een paar Kritieke Prestatie Indicatoren zijn voldoende om de prestaties van een organisatie te monitoren met als doelstelling deze te verbeteren. Eenvoud komt de overzichtelijkheid ten goede. Het uiteindelijke doel is continue resultaatverbetering.

Wij werken vanuit onze natuurlijke betrokkenheid bij de klant. Slimme werkprocessen op basis van betrokkenheid, verantwoordelijkheid, zelforganisatie en de menselijke maat.

Schakel ons in. Bel 06 51 848 216 voor direct persoonlijk contact. Of mail ons.

to top button
WhatsApp ons