Accountancy

VAN GEGEVENS NAAR INZICHT
GEGEVENS VERZAMELEN - ANALYSEREN - OUTPUT RAPPORTEREN

Belanghebbenden stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit en snelheid van financiële rapportages. Met actueel inzicht de organisatie sturen is cruciaal.

Wij zijn deskundig op het gebied van financiële rapportages. Van jaarcijfers / jaarrekeningen, maandcijfers en kasstroomoverzicht tot aan prognoses, budgettering, kengetallen en prestatie indicatoren.

Ontbreekt hiervoor de expertise? Wij zijn tijdelijk of periodiek inzetbaar. Alleen ondersteunend of geheel uitvoerend. Wij helpen graag.

Schakel ons in. Bel 06 51 848 216 voor direct persoonlijk contact. Of mail ons.

to top button
WhatsApp ons